Lovliggørende dispensation til nedlagt vandhul og mose

Frist: 
8. december 2017

Miljø og Natur har meddelt lovliggørende dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3, til juridisk lovliggørelse af et nedlagt beskyttet vandhul på matr. 29 Ø. Gasse, Skærbæk i Tønder Kommune. 

Klagefristen udløber 8. december 2017

Yderligere oplysninger kan fås hos Tønder Kommune, Wegners Plads 2, 6270 Tønder, e-mail: teknisk@toender.dk