Indkaldelse af idéer og forslag - Gårdbiogasanlæg Storde 1, Bredebro

Frist: 
2. maj 2018

Tønder Kommune har til hensigt at udarbejde et tillæg til Kommuneplan 2009-2021 så Gårdbiogasanlægget ved Storde 1 får mulighed for geografisk udvidelse.

Offentligheden skal have mulighed for at komme med idéer, forslag og bemærkninger.

Idéhøringen løber i perioden fra den 17. april 2018 til den 2. maj 2018.

Dit høringssvar skal sendes til Tønder Kommune på: teknisk@toender.dk eller til: Teknik og Miljø, Team Plan, Byg og Trafik, Wegners Plads 2, 6270 Tønder.