Høring om nedlæggelse af offentligt vejareal udfor Nissumsgade 11, Skærbæk

Frist: 
18. august 2017

Tønder Kommune har modtaget en ansøgning om køb af et areal udfor Nissumsgade 11, 6780 Skærbæk. Arealet på ca. 60m2, påtænkes efter et eventuelt køb tillagt haven Nissumsgade 11.

Se høringsmaterialet her.

Hvis du har bemærkninger, kan du senest fredag den 18. august 2017 sende dine bemærkninger til Tønder Kommune, Teknik og Miljø, Wegners Plads 2, 6270 Tønder eller til mail teknisk@toender.dk.