Godkendelse af vedtægtsændringer – Digelaget for Marsken ved Tønder

Frist: 
10. november 2017

Godkendelse af vedtægtsændringer – Digelaget for Marsken ved Tønder

Digelaget for Marsken ved Tønder har bedt om at få ændret i deres vedtægter. De vil gerne have ændret bestemmelserne for, hvordan valget til kogsbestyrelserne sker.

Tønder Kommune behandler sagen efter bestemmelserne i Vandløbsloven, og har i den forbindelse lavet et udkast til godkendelse af ændringen af vedtægterne.

Forslaget til godkendelse er i høring indtil den 10. november 2017.

Hvis du har spørgsmål, så kontakt Kirsten Kerrigan på tlf. 74 92 91 99, e-mail: kke@toender.dk