Forslag til reguleringsprojekt i offentlig høring

Frist: 
30. november 2017

Tønder Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at rørlægge ca. 40 meter af det offentlige vandløb Moseagregrøften. Projektet ligger mellem matriklerne 244 og 366 Visby, Visby. Vandløbet ligger i den østlige del af Visby.

Efter Vandløbsloven er et udkast til afgørelse til reguleringsprojektet i offentlig høring i fire uger.

Hvis du har spørgsmål, så kontakt Susanne Bekker på tlf. 74 92 81 62 e-mail: sp@toender.dk.