Forslag til reguleringsprojekt i offentlig høring

Frist: 
10. oktober 2017

Tønder Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til forlægning af en del af et privat vandløb. Vandløbet ligger syd øst for Sæd mellem matrikel 570 og 579 Sæd, Ubjerg.

En del af det private vandløb skal forlægges for at give plads til etablering af adgangsvej og fundament til en vindmølle.

Efter Vandløbsloven er udkastet til afgørelsen til reguleringsprojektet i offentlig høring i fire uger.

Hvis du har spørgsmål, så kontakt Susanne Bekker på tlf. 74 92 81 62, e-mail: sp@toender.dk.