Forslag til reguleringsprojekt i Branderup i offentlig høring

Frist: 
9. marts 2018

Tønder Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til at forlænge et privat vandløb. Projektet ligger på matr. nr. 8b Branderup, Branderup.

Projektet omfatter etablering af ca. 210 meter nyt vandløb i forlængelse af et eksisterende privat vandløb. Projektet ligger i Branderup By.

Efter Vandløbsloven er et udkast til afgørelsen til reguleringsprojektet i offentlig høring i fire uger.

Hvis du har spørgsmål, så kontakt Susanne Bekker på tlf. 74 92 81 62, e-mail: sp@toender.dk