Dispensation til udvidelse af sø

Frist: 
15. marts 2017

Miljø og Natur har meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3, til at udvide en sø på matr. 238 Møgeltønder Ejerlav, Møgeltønder

Klagefristen udløber 15. marts 2017

Yderligere oplysninger på tlf. 74 92 92 80, e-mail lisc@toender.dk