Dispensation til udlægning af gydegrus i N20JA

Frist: 
18. april 2017

Miljø og Natur har meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3, til udlægning af gydegrus i vandløbet N20JA syd for Toftlund.

Afgørelsen og klagevejledning kan ses her.

Klagefristen udløber 18. april 2017

Yderligere oplysninger på tlf. 74 92 92 80, e-mail lisc@toender.dk.