Dispensation til tilskudsfodring på matr. 910 Juvre, Rømø

Frist: 
21. december 2017

Miljø og Natur har meddelt dispensation til Naturbeskyttelseslovens § 3, til tilskudsfodring ved helårsafgræsning på et delareal, som ikke er omfattet af § 3.

Klagefristen udløber 21. december 2017.

Yderligere oplysninger på tlf. 74 92 92 95, e-mail cb1@toender.dk