Dispensation til stabilisering af kørespor, matr. 104 Løgumgårde, Nr. Løgum

Frist: 
19. december 2017

Dispensation til stabilisering af kørespor 

Miljø og Natur har meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til stabilisering af et eksisterende kørespor hen over en beskyttet eng på matr. 104 Løgumgårde, Nr. Løgum.

Afgørelsen og klagevejledning kan ses her.

Klagefristen udløber 19. december 2017

Yderligere oplysninger kan fås hos Tønder Kommune, Wegners Plads 2, 6270 Tønder, e-mail: teknisk@toender.dk.