Dispensation til oprensning/restaurering af sø

Frist: 
21. december 2017

Miljø og Natur har meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3, til oprensning/restaurering af en beskyttet sø på matr. 219 Stenderup, Toftlund

Klagefristen udløber 21. december 2017

Yderligere oplysninger kan fås hos Tønder Kommune, Wegners Plads 2, 6270 Tønder
e-mail: teknisk@toender.dk