Dispensation til oprensning og udvidelse af to vandhuller på matr. 269, Sæd, Udbjerg

Frist: 
12. oktober 2017

Miljø og Natur har meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til at oprense og udvide to vandhuller på matr. 269, Sæd, Udbjerg.

Afgørelsen og klagevejledning kan ses her.

Klagefristen udløber 12. oktober 2017.

Yderligere oplysninger på tlf.: 74 92 92 84 eller e-mail ln1@toender.dk.