Dispensation til oprensning og udvidelse af vandhuller

Frist: 
12. oktober 2017

Miljø og Natur har meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning og udvidelse af tre vandhuller på hhv. matr. 267, 644 og 645, Sæd, Udbjerg.

Afgørelsen og klagevejledning kan ses her.

Klagefristen udløber 12. oktober 2017.

Yderligere oplysninger på tlf.: 74 92 92 84 eller e-mail ln1@toender.dk.