Dispensation til oprensning og udvidelse af vandhul matr. 26, Sæd, Udbjerg

Frist: 
12. oktober 2017

Miljø og Natur har meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning og udvidelse af vandhul på matr. 26, Sæd, Udbjerg.

Afgørelsen og klagevejledning kan ses her.

Klagefristen udløber 12. oktober 2017.

Yderligere oplysninger på tlf. 74 92 92 84, e-mail ln1@toender.dk.