Dispensation til oprensning af grøft ved Juvre, Rømø

Frist: 
1. august 2017

Miljø og Natur har meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3, til at genoptage vedligeholdelsen på matr. 1050 m.fl Juvre, Rømø

Klagefristen udløber 1. august 2017

Yderligere oplysninger på tlf. 74 92 92 80, e-mail lisc@toender.dk