Dispensation til oprensning af 2 vandhuller på hhv. matr. 349b og 540 Sdr. Sejerslev, Emmerlev

Frist: 
13. april 2017

Miljø og Natur har meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3, til oprensning af to vandhuller på hhv. matr. 349 og 540 Hjerpsted Ejerlav, Hjerpsted.

Klagefristen udløber  den 13. april 2017

Yderligere oplysninger på tlf. 74 92 91 97, e-mail grbr5@toender.dk