Dispensation til nedgravning af elkabler over beskyttet mose matr. 3911 Tønder

Frist: 
6. december 2017

Miljø og Natur har dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3, til at nedgrave elkabler over beskyttet mose på matr. 3911 Tønder.

Klagefristen udløber den 6. december 2017

Yderligere oplysninger på tlf. 74 92 91 97, e-mail grbr5@toender.dk