Dispensation til nedgravning af elkabler over beskyttet eng matr. 133 Sæd, Ubjerg

Frist: 
6. december 2017

Miljø og Natur har dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3, til at nedgrave elkabler over beskyttet eng på matr. 133 Sæd, Ubjerg.

Klagefristen udløber den 6. december 2017

Yderligere oplysninger på tlf. 74 92 91 97, e-mail grbr5@toender.dk