Dispensation til hegning og græsning - Rømø

Frist: 
5. februar 2018

Dispensation til hegning og græsning på matr. 1668 Kirkeby, Rømø

Miljø og Natur har meddelt dispensation til Naturbeskyttelseslovens § 3, til hegning og græsning af et areal omfattet af nbl § 3.

Klagefristen udløber 5. februar 2018.

Yderligere oplysninger på tlf. 74 92 92 95, e-mail cb1@toender.dk