Dispensation til græsning af Helm Polde

Frist: 
12. april 2017

Miljø og Natur har meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3, til græsning af Helm Polde på matr. 65 Hønning, Arrild og matr. 271 Arrild Ejerlav, Arrild.

Afgørelsen og klagevejledning kan ses her.

Klagefristen udløber 12. april 2017

Yderligere oplysninger på tlf. 74 92 92 80, e-mail lisc@toender.dk.