Dispensation til at flytte et regnvandsbassin, matr. 248, Birkelev, Vodder

Frist: 
8. februar 2018

Miljø og Natur har meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til at flytte et regnvandsbassin på matr. 248, Birkelev, Vodder.

Afgørelsen og klagevejledning kan ses her

Klagefristen udløber den 8. februar 2018.

Yderligere oplysninger kan fås hos Tønder Kommune, Wegners Plads 2, 6270 Tønder, e-mail: teknisk@toender.dk.