Dispensation til flytning af vandhul på matr. 546 Sdr. Sejerslev, Emmerlev

Frist: 
31. juli 2017

Miljø og Natur har meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3, til at flyttet et vandhul på matr. 546 Sdr. Sejerslev, Emmerlev.

Afgørelsen og klagevejledning kan ses her.

Klagefristen udløber 31. juli 2017

Yderligere oplysninger på tlf. 74 92 91 97, e-mail grbr5@toender.dk.