Dispensation til etablering af vandhul i Tingdal Plantage

Frist: 
14. marts 2017

Miljø og Natur har meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3, til etablering af et vandhul i Tingdal plantage på matr. 204 Hjerpsted

Klagefristen udløber 14. marts 2017

Yderligere oplysninger på tlf. 74 92 92 80, e-mail lisc@toender.dk