Dispensation til etablering af sandfang på matr. 4 Roost, Arrild

Frist: 
5. april 2018

Miljø og Natur har meddelt dispensation til Naturbeskyttelseslovens § 3 til etaberling af sandfang i vandløb, som er beskyttet.

Afgørelsen og klagevejledning kan ses her.

Klagefristen udløber 5. april 2018.

Yderligere oplysninger på tlf. 74 92 92 95, e-mail cb1@toender.dk.