Bortforpagtning af landbrugsjorder og ådiger

Frist: 
25. januar 2018

Tønder Kommune udbyder landbrugsjorder og ådiger til forpagtning for en periode på 5 år (økologer op til 6 år) iht. nedenstående tabeller.

Udbudsmateriale med oplysninger om de vilkår, der skal være gældende for forpagtningsforholdet, samt budblanket kan hentes ved at klikke på kontrakt.nr.

Interesserede skal afgive skriftligt bud i lukket kuvert (mærket: "Bud: Forpagtning"), som skal være Tønder Kommune, Teknik og Miljø , Wegners Plads 2, 6270 Tønder, i hænde senest torsdag den 25. januar 2018 kl. 12.00.

Tønder Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne bud eller til at forkaste dem alle på samme kontrakt.

Evt. spørgsmål kan rettes til Tønder Kommune, Teknik og Miljø, Mona Christensen på tlf.: 74 92 92 15, e-mail: moch@toender.dk eller Claus B Pørksen på tlf.: 74 92 92 17, e-mail: clp@toender.dk.

Tønder Kommunes Landudvalg

Landbrugsjorder

 

Kontrakt nr.

Matr. nr.

Ejerlav

Beliggenhed

Fra

Anvendelse

 

Areal (ha)

 

232

257,105

Rudbøl kog

Rudbøl Kog

01.01.2018

Græs

 

6,27

 

233

117a, 401

Tved

Nord for jernbanen ved Hydrovej Tønder

01.01.2018

Græs

 

3,14

 

234

3656

Tønder

Ved Rundkørsel Sønderløgum Landevej

01.01.2018

Omdrift

 

6,54

 

235

598,668,806

Tønder

Via Holmevej ud mod Østre Omfartsvej

01.01.2018

Omdrift

 

2,72

 

236

109/119

Tved,Tønder

Ved Vestre Omfartsvej

01.01.2018

Omdrift

 

5,54

 

237

82,67,614,615,617

Sæd

Sydvest for Sædholm

01.01.2018

Omdrift

 

12,00

 

238

35/747/115

Tved

Nordre Landevej

01.01.2018

Omdrift

 

5,77

 

239

118,119,121

Ubjerg

Bremsbøl

01.01.2018

Omdrift

 

10,54

 

240

542

Brøns

Ved Vangsbovej i Brøns

01.01.2018

Omdrift

 

1,81

 

241

Del af 319a

Skærbæk

Vest for Nørre Skærbækvej i Skærbæk

01.01.2018

Omdrift

 

8,55

 

242

112,714,2496,

132,636,771,3826

Tønder

Galgestrømvej i Tønder

01.01.2018

Omdrift

 

8,34

 

243

1675a,3876,3932

Tønder

Ved Østre Omfartsvej Tønder

01.01.2018

Omdrift

 

5,79

 

244

566

Sønderby

Ved Gåsingervej og Strengvej i Møgeltønder

01.01.2018

Græs

 

0,84

 

245

Del af 288

Ny Frederiks kog

Ved Højerdiget Ny Frederiks kog

01.01.2018

Græs

 

11,79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ådiger

 

Strækning nr.

Matr. nr.

Ejerlav

Beliggenhed

Fra

Anvendelse

 

Areal (ha)

 

D033

187

Rudbøl

Rudbøl, Højer

01.01.2018

Græs/Dige

 

3,46

 

D034

454/207,3847

Rørkær/Grøngård

Slogs Herred Kog og Rørkær ved Grønå

01.01.2018

Græs/Dige

 

14,20

 

D035

250,650,m.fl.

Ubjerg

Ubjerg kog ved Nørresø og Grønå

01.01.2018

Græs/Dige

 

7,14

 

D036

91

Ubjerg

Ubjerg Kog og Vidå

01.01.2018

Græs/Dige

 

1,69