Ansøgning om miljøgodkendelse - Gyvelvej 32, 6780 Skærbæk

Frist: 
26. januar 2017

Tønder Kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbruget på følgende adresse:

  • Gyvelvej 32, 6780 Skærbæk: Udvidelse af svineproduktion (sohold) i eksisterende stalde.

Det ansøgte projekt kræver en godkendelse efter Husdyrlovens § 12, herunder en vurdering af virkningerne på miljøet. Der er også krav om inddragelse af offentligheden.

Indtil torsdag den 26. januar 2017 kan du, ved at henvende dig på telefon 74 92 92 92 eller e-mail teknisk@toender.dk, bede om at se ansøgningsmaterialet og anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når det er færdigt.

Du har til enhver tid ret til at kommentere og stille spørgsmål til projektet.