Ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbruget på Sejerslevvej 57, 6280 Højer

Frist: 
1. maj 2018

Miljø og Natur har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbruget på Sejerslevvej 57, 6280 Højer.

Ansøgningen handler om udvidelse af kvægbesætningen på ejendommen – på den måde, at der sker udvidelse af produktionsarealerne. Udvidelsen sker i de eksisterende bygninger – der bygges ikke nyt. Det ansøgte projekt er omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet.

Indtil den 1. maj 2018 kan enhver kommentere, stille spørgsmål og bede om ansøgningsmaterialet ved at henvende sig på telefon 74 92 92 92 eller e-mail teknisk@toender.dk.

Ansøgningsmaterialet bliver fremsendt pr. mail, så snart vi har modtaget en anmodning derom.

Man skal give kommentarer senest 2 uger, fra man har modtaget materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelsen, når det foreligger.