Ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbruget på Nybjergsvej 2, 6270 Tønder

Frist: 
20. april 2018

Miljø og Natur har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbruget på Nybjergsvej 2, 6270 Tønder.

Det ansøgte projekt er omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet.

Indtil den 20. april 2018 kan enhver kommentere, stille spørgsmål og bede om ansøgningsmaterialet ved at henvende sig på telefon 74 92 92 92 eller e-mail toender@toender.dk.

Ansøgningsmaterialet bliver fremsendt pr. mail, så snart vi har modtaget en anmodning derom.

Man skal give kommentarer senest 2 uger, fra man har modtaget materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelsen, når det foreligger.