Anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, Gånsagervej 6, 6780 Skærbæk

Frist: 
17. februar 2017

Tønder Kommune har afgjort anmeldelsen. Se afgørelsen her.

Klage over afgørelsen skal være modtaget senest onsdag den 17. februar 2017.

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i sagen.