Anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, Gammel Tøndervej 34, 6534 Agerskov

Frist: 
14. marts 2017

Anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, Gammel Tøndervej 34, 6534 Agerskov 

Tønder Kommune har afgjort anmeldelsen.

Klage over afgørelsen skal være modtaget senest tirsdag den 14 marts 2017.

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i sagen.