Anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, Bålstedvej 1, 6535 Branderup J

Frist: 
18. april 2017

Tønder Kommune har afgjort anmeldelsen. Se afgørelsen her.

Klage over afgørelsen skal være modtaget senest tirsdag den 18. april 2017.

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i sagen.