Anmeldelse af foderlade

Frist: 
11. maj 2018

Tønder Kommune har afgjort anmeldelsen.

Klage over afgørelsen skal være modtaget senest fredag den 11. maj 2018.

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i sagen.