Afslag på dispensation til nedlæggelse af to vandhuller

Frist: 
6. december 2017

Miljø og Natur har meddelt afslag på dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3, til at nedlægge to vandhuller på matr. 643 Tved under Tønder

Klagefristen udløber 6. december 2017

Yderligere oplysninger kan fås hos Tønder Kommune, Wegners Plads 2, 6270 Tønder, e-mail: teknisk@toender.dk