Afslag på dispensation til at flytte vandhul

Frist: 
1. september 2017

Afslag på dispensation til at flytte vandhul

Miljø og Natur har meddelt afslag på dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til at flytte et vandhul på matr. 290, Øster Gammelby, Visby.

Afgørelsen og klagevejledning kan ses her

Klagefristen udløber 1. september 2017.

Yderligere oplysninger på tlf. 74 92 92 84, e-mail ln1@toender.dk