Afslag på ansøgning om etablering af læhegn på matr. 352 Hønning, Arrild

Frist: 
8. november 2017

Afslag på ansøgning om etablering af læhegn på matr. 352 Hønning, Arrild.

Miljø og Natur har meddelt afslag fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering af læhegn på matr. 352 Hønning, Arrild.

Afgørelsen og klagevejledning kan ses her.

Klagefristen udløber 8. november 2017.

Yderligere oplysninger på tlf. 74 92 92 95, e-mail cb1@toender.dk