Afgørelse vedr. lovliggørende dispensation til opgravning af vandløb

Frist: 
8. februar 2018

Miljø og Natur har truffet afgørelse efter Naturbeskyttelseslovens § 3 vedr. lovliggørende dispensation til opgravning af vandløb.

Afgørelsen og klagevejledning kan ses her

Klagefristen udløber den 8. februar 2018

Yderligere oplysninger kan fås hos Tønder Kommune, Wegners Plads 2, 6270 Tønder
e-mail: teknisk@toender.dk.