Afgørelse om ikke VVM-pligt til regulering af vandløb

Frist: 
28. december 2017

Tønder Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at uddybe ca. 770 meter af Kanal 74 og ca. 490 meter af Kanal 74 A. Kanalerne ligger nordøst for Rudbøl og ejes af Digelaget for marsken ved Tønder.

Regulering af vandløb er omfattet af VVM-lovens bestemmelser. Tønder Kommune har gennemført en VVM-screening og truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af pligt til at udarbejde en VVM-redegørelse. Se afgørelsen her.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er den 28. december 2017. Se klagevejledning i afgørelsen.