Afgørelse om ændring af vedtægter - Digelaget for Marsken ved Tønder

Frist: 
13. december 2017

Tønder Kommune har truffet afgørelse om ændring af Vedtægterne for Digelaget for Marsken ved Tønder.