Miljøtilsyn

Tilsyn på husdyrbrug

Hvorfor føres der miljøtilsyn?

Miljøtilsynet skal sikre, at husdyrbrugene overholder de regler, der er på miljøområdet, så de forurener så lidt som muligt. Kommunen skal regelmæssigt føre tilsyn på husdyrbrug med erhvervsmæssigt dyrehold.

Miljøtilsynsplan

Tønder Kommunes overordnede miljøtilsynsplan kan findes på den Digitale Miljøadministration.

Hvor ofte er der miljøtilsyn?

Tilsynsfrekvensen fastsættes ud fra en kategorisering af husdyrbrugene. Husdyrbrugene er delt op i kategori 1 og 2.

Kategori 1 består af IE-husdyrbrug og husdyrbrug der er godkendt efter §§ 11 og 12 i Husdyrloven. Disse husdyrbrug skal have et miljøtilsyn mindst hvert 3. år. IE-husdyrbrug er store svine- og fjerkræbrug, som er omfattet af et EU-direktiv.

Kategori 2 er husdyrbrug over 3 DE, pelsdyrfarme samt landbrug med arealer godkendt efter § 16. Denne kategori skal have miljøtilsyn mindst hvert 6. år.

Varsling af miljøtilsyn

Miljøtilsynet varsles med et brev mindst 14 dage før tilsynet, hvis ikke andet er aftalt med husdyrbruget. I særlige tilfælde kan vi vælge at føre tilsyn uvarslet.

Hvad ser vi på ved tilsynet?

Ved tilsyn på husdyrbrug er vi særligt opmærksom på, at husdyrbruget lever op til gældende lovgivning.

  • Vi har fokus på, at husdyrproduktionen sker inden for gældende produktionstilladelser
  • Vi kontrollerer, at ensilage og husdyrgødning håndteres og opbevares forsvarligt, herunder om flydelaget på gyllebeholdere er tilstrækkeligt
  • Vi er opmærksomme på, at miljøgodkendte husdyrbrug overholder vilkår i deres miljøgodkendelser.

Offentliggørelse af tilsynsrapporter

Tilsynsrapporter skal offentliggøres efter hvert landbrugstilsyn.

De kan ses på Digital MiljøAdministration, hvor du kan søge på en adresse eller et område.

Tilsynskampagner

Tønder Kommune skal hvert år gennemføre to tilsynskampagner. Kampagnen skal være afgrænset og målrettet, omkring et konkret miljøproblem eller -tema.

Mål og evaluering på tilsynskampagner på landbrug kan ses herunder:

 

Siden er opdateret:
03.04.2017