Anmeldeordning for husdyrbrug


Følgende kan du anmelde:

Halmlade, maskinhal, malkeanlæg/-stald eller korn-/foderlager - § 25
 

Etablering, udvidelse eller ændring af ensilageplads eller ensilagesilo - § 26

 • Maks. 3000 m2
   

Etablering, udvidelse eller ændring af opbevaringsanlæg til husdyrgødning - § 27

 • Møddingsplads maks. opbevaring fra 100 DE
 • Gyllebeholder maks. 4.000 m3
   

Udvidelse af stalde på grund af dyrevelfærd - § 28
Udvidelsen skal kunne henføres til en af følgende love/bekendtgørelser:

 • Lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte
 • Lov om hold af heste
 • Lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg
 • Lov om hold af slagtekyllinger
 • Bekendtgørelse om beskyttelse af pelsdyr
 • Bekendtgørelse om beskyttelse af æglæggende høner
   

Skift mellem dyretyper - § 29
Kan kun finde sted inden for, men ikke mellem, følgende dyregrupper:

 • Svin: Slagtesvin, smågrise og søer
 • Kvæg: Malkekvæg, ammekøer og andet kvæg, heste samt geder, får og andre drøvtyggere
 • Fjerkræ: Slagtekyllinger, høns og andre fjerkræ
 • Pelsdyr: Mink og andre pelsdyr
 • Det er dog muligt at skifte til dyregruppen kvæg fra de øvrige dyregrupper
   

Emissionsorienteret produktionstilpasning - § 30
Gælder kun for husdyrbrug der ikke har fået tilladelse eller godkendelse efter § 10, § 11 eller § 12 i husdyrloven.
 

Emissionsorienteret produktionstilpasning - § 31
Kun for husdyrloven der er omfattet af tilladelse eller godkendelse efter §§ 10, 11 eller 12 i husdyrloven.
 

Miljøeffektive teknologier eller teknikker - § 32
Kun for husdyrbrug der har en godkendelse efter § 11 eller § 12 i husdyrloven.
 

Naturafgræsning - § 33
Afgræsning af naturarealer med ammekøer, okser, får, geder eller heste.
 

Naturafgræsning - § 34
Afgræsning med max. 250 DE ammekøer, okser, får, geder eller heste. Dyrene skal gå ude hele året uden brug af staldanlæg, læskure eller lignende.
 

Omlægning af svinehold til økologisk produktion - § 36
Anmeldelsen omfatter kun svinehold, der efter anmeldelsen er under grænserne i § 12 i husdyrloven.

For hver anmeldeordning er der en række øvrige betingelser, som skal opfyldes for at ordningen kan anvendes.
 

Ansøgning
Du finder ansøgningsskemaerne under "Betjen dig selv" øverst på siden.

Skemaerne skal sendes til Tønder Kommune, Miljø og Natur, Wegners Plads 2, 6270 Tønder eller pr. mail til teknisk@toender.dk.

Siden er opdateret:
15.05.2017