Gravetilladelser og spærring af veje

Som ledningsejer kan du søge og modtage tilladelse samt færdigmelde gravearbejder.

Gravetilladelser

Hvis du skal udføre et gravearbejde i arealer, som Tønder Kommune ejer, skal du søge om tilladelse, før arbejdet kan sættes i gang.

Ansøgningen skal indsendes senest 8 arbejdsdage før du ønsker at begynde arbejdet. I perioder kan det dog være en længere sagsbehandlingstid.

Råden Over Vejareal

For at søge gravetilladelse, skal du søge via "Råden Over Vejareal", som du finder i boksen "Betjen dig selv" øverst på siden.

Statsvej

Hvis du skal grave i en statsvej, skal du også søge via "Råden Over Vejareal".

Tønder Kommunes særlige vilkår ved gravetilladelser

Ved opnået gravetilladelse, kræves det, at Trafikministeriets standard betingelser og Tønder Kommunes særlige vilkår overholdes.

Har du spørgsmål, kan du kontakte

Teknik og Miljø
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: teknisk@toender.dk

eller

Vej, Park og Arealdrift
Linda Reus Carstens
Tlf. 74 92 92 74
E-mail: teknisk@toender.dk

Siden er opdateret:
13.06.2016