Vederlag for kommunale hverv

Offentliggørelse af vederlag for kommunale hverv i 2016

Kommunalbestyrelsesmedlemmerne i Tønder Kommune modtog i 2016 følgende vederlag

Borgmestervederlag: 662.165 kr.
Viceborgmestervederlag: 66.217 kr.
Fast vederlag som kommunalbestyrelsesmedlem: 86.122 kr.
Formandsvederlag for stående udvalg: 152.298 kr.
Vederlag for udvalgsmedlemmer pr. udvalg: 25.428 kr.
Formandsvederlag for Børn- og Ungeudvalget: 31.784 kr.
Vederlag for medlem af Børn- og Ungeudvalget: 12.596 kr.

Derudover har følgende medlemmer af Kommunalbestyrelsen i 2016 modtaget vederlag for andre hverv, som de udfører efter valg eller forslag af Kommunalbestyrelsen:

Henrik Frandsen (V):
Medlem af bestyrelsen for Rømø Havn: 24.000 kr.

Allan Skjøth (V):
Medlem af bestyrelsen trafikselskabet Sydtrafik: 19.644 kr.

Frede Jensen (A):
Medlem af bestyrelsen for Tønder Forsyning A/S: 40.000 kr.

Lars Rytter (A):
Medlem af bestyrelsen for Rømø Havn: 24.000 kr.

Jørgen Popp Pedersen (S):
Medlem af bestyrelsen for Tønder Forsyning A/S: 25.000 kr.

Bo Jessen (V):
Medlem af bestyrelsen for Dansk Affald/Affaldsregion Nord: 400 kr.
Medlem af bestyrelsen for Tønder Forsyning 25.000 kr.

Preben Linnet (V):
Formand for Landudvalget: 72.838 kr.
Medlem af bestyrelsen for Rømø Havn: 24.000 kr.

Siden er opdateret:
06.04.2017