Valgret og valgbarhed

Valgret

Man har valgret og kan stemme til kommunal- og regionsvalg, hvis man:

  • er fyldt 18 år
  • har fast bopæl i Danmark (i kommunen/regionen)
  • er dansk statsborger, statsborger i et andet EU-land, Island eller Norge eller har boet mindst tre år i Danmark, Grønland eller på Færøerne

Valgbarhed

Alle, der har stemmeret til kommunal- og regionsvalg, kan også stille op til valgene. Man kan stille op som enkeltperson eller for et parti eller en liste. For at stille op til kommunalvalget i Tønder Kommune skal man være flyttet til kommunen senest den 9. oktober 2017.

Indlevering af kandidatlister

Opstillede kandidater skal anføres på kandidatlister, som kan fås hos kommunen.

Kandidatlister uden stillere

Som udgangspunkt skal kandidatlister anbefales af mindst 25 stillere. Men som noget nyt ved valget denne gang kan kandidatlister, der opnåede repræsentation i Kommunalbestyrelsen ved sidste valg og fortsat er repræsenteret i Kommunalbestyrelsen, søge om at blive fritaget fra kravet om stillerlister.

Kandidatlister uden stillerkrav kan indleveres til kommunen i perioden fra den 5. til den 19. september.

Kandidatlister med stillerkrav

Kandidatlister med krav om stillerlister kan indleveres til kommunen i perioden fra den 19. september til den 3. oktober.

Siden er opdateret:
14.09.2017