Valgret og valgbarhed

Valgret

Man har valgret og kan stemme til kommunal- og regionsvalg, hvis man:

  • er fyldt 18 år
  • har fast bopæl i Danmark (i kommunen/regionen)
  • er dansk statsborger, statsborger i et andet EU-land, Island eller Norge eller har boet mindst tre år i Danmark, Grønland eller på Færøerne

Valgbarhed

Alle, der har stemmeret til kommunal- og regionsvalg, kan også stille op til valgene. Man kan stille op som enkeltperson eller for et parti eller en liste. For at stille op til kommunalvalget i Tønder Kommune skal man være flyttet til kommunen senest den 9. oktober 2017.

Opstillede kandidater skal anføres på kandidatlister, som kan fås hos kommunen. Udfyldte kandidatlister skal afleveres til kommunen senest den 3. oktober og kan tidligst afleveres fra den 19. september.

For at få godkendt en ny kandidatliste skal den anbefales af mindst 25 stillere. Lister, som opnåede valg ved sidste valg og fortsat er repræsenteret i Kommunalbestyrelsen eller Regionsrådet, kan blive fritaget for kravet om stillerunderskrifter. Disse kandidatlister skal sammen med anmodning om fritagelse afleveres til kommunen i perioden mellem den 5. og den 19. september.

Siden er opdateret:
04.07.2017