Valg til Ældrerådet

Den 21. november skal der også vælges nyt Ældreråd i Tønder Kommune. Valget foregår samme tid og sted som kommunal- og regionsvalget.

Der skal vælges i alt 13 medlemmer til Ældrerådet, og der vælges i seks valgdistrikter. I den gamle Tønder Kommune vælges tre medlemmer og fra hvert af områderne Bredebro, Højer, Løgumkloster, Skærbæk og Toftlund (Nørre-Rangstrup) vælges to medlemmer.

Valgret og valgbarhed

Du kan stemme og stille op til ældrerådsvalget, hvis du på valgdagen er fyldt 60 år og bor i Tønder Kommune.

Opstillede kandidater opføres på kandidatlister, som kan fås hos kommunen. Udfyldte kandidatlister afleveres til kommunen senest den 26. september. Kandidatlister skal være underskrevet af mindst fem stemmeberettige vælgere som stillere.

Brevstemme

Du kan brevstemme til ældrerådsvalget, dog tidligst tre uger før valgdagen og senest fredag den 17. november. Ønsker du at brevstemme, skal du henvende dig i Borgerservice inden for den normale åbningstid. Husk legitimation.

Kan du på grund af sygdom eller af andre årsager ikke forlade dit hjem, kan du få hjælp til at brevstemme hjemme. Det skal du søge kommunen om. Nærmere information herom senere.

Orienteringsmøder

Ældrerådet holder orienteringsmøder i lokalområderne. Her redegøres for rådets arbejde i den forløbne periode og for kommende opgaver. Samtidig gennemgås reglerne for opstilling af kandidater, ligesom der er mulighed for at få udleveret kandidatlister på møderne.

Orientering- og opstillingsmøder afholdes på følgende tidspunkter og steder:

Tønder: Onsdag den 16. august kl. 14.00 i Senior Centret
Bredebro: Mandag den 11. september kl. 14.00 i Ældre- og Aktivitetscentret
Toftlund: Tirsdag den 12. september kl. 14.00 i Æ’ Træfpunkt
Højer: Tirsdag den 12. september kl. 19.00 i Det gamle Borgmesterkontor
Løgumkloster: Torsdag den 14. september kl. 14.00 i Center Royal
Skærbæk: Onsdag den 20. september kl. 14.00 i SEA

Læs mere om Ældrerådet her

Siden er opdateret:
04.07.2017