Ungeudvalget, (§ 17, stk. 4-udvalg)

Ungeudvalget et nyt udvalg, som Kommunalbestyrelsen besluttede at nedsætte i maj 2017. Udvalget understøtter arbejdet med Kommunalbestyrelsens vision om, at alle unge i Tønder Kommune skal gennemføre en uddannelse.

Ungeudvalget er et § 17 stk. 4-udvalg, dvs. et særligt udvalg, som Kommunalbestyrlsen kan nedsætte til at varetage bestemte opgaver. Udvalget har ikke beslutningskompetence, men kan stille forslag og rådgive de stående udvalg og Kommunalbestyrelsen.

Ungeudvalgets hovedopgaver:

  • Arbejde med politikudvikling, der understøtter målet om, at alle 15-30 årige får en uddannelse
  • Kvalificere viden om området
  • Arbejde i et tværfagligt perspektiv og under hensyntagen til faglighed, lovgivning og økonomi
  • Forberede sager og foretage indstilling til de stående udvalg

Ungeudvalget er sammensat af repræsentanter for de stående udvalg, erhvervslivet og uddannelsesinstitutioner.

Udvalgets medlemmer:

Fra de stående udvalg:
Allan Skjøth (V), formand, Arbejdsmarkedsudvalget
Louise Thomsen Terp (S), næstformand, Børn- og Skoleudvalget
Kim Printz Ringbæk (A), Socialudvalget
Jan Voss Hansen (O), Sundhedsudvalget
Mathias Knudsen (V), Økonomiudvalget

Fra erhvervsvirksomheder:
Marianne Rosalie Kalb, indehaver af KALB – pr & kommunikation
Bo Kjelkvist, indehaver af Kjelkvist A/S – rådgivende entreprenør

Fra ungdomsuddannelserne:
Direktør Finn Karlsen, EUC Syd
Direktør Carsten U. Eriksen, Det Blå Gymnasium og Tønder Handelsskole

Fra administrationen:
Direktør Henrik Schou
Fagchef Anne L. Eisenhardt
Chefkonsulent Birgitte Anker

Siden er opdateret:
21.09.2017