Strategiplan 2016-2019

Pejlemærkerne er på plads for 2. halvdel af Kommunalbestyrelsens periode

Tønder Kommunes Strategiplan har til formål at udstikke retningen for kommunens ca. 4000 medarbejdere. Derudover indgår Strategiplanen i det politiske arbejde, hvor den danner grundlag for de politiske prioriteringer bl.a. ved budgetlægningen.

Tønder Kommunens Strategiplan 2014-2017 blev udarbejdet med afsæt i et strategiseminar primo 2014, hvor den siddende Kommunalbestyrelse netop var tiltrådt. Tilsvarende har der været et midtvejsseminar for Kommunalbestyrelsen i februar 2016. Formålet med midtvejsseminaret var at give pejlemærker for, hvad der strategisk skal arbejdes med i resten af kommunalbestyrelsesperioden. Disse pejlemærker er afsættet for den reviderede strategiplan, som gælder for 2016-2019.
 
Strategiplanen er en rullende fireårs plan. Det betyder, at indsatser kan løbe over flere år. I den årlige evaluering vurderes, om en indsats kan overgå til ordinær drift, eller om den skal fortsætte, ligesom nye indsatsområder udpeges. Derudover tilrettes politikker og strategier i relevant omfang.

I strategiplanen indgår som beskrevet de tværpolitiske visioner, politikker, strategier og særlige strategiske indsatser, som alle fagudvalg skal forholde sig til. Derudover er fagudvalgene overordnet ansvarlig for udmøntning af fagpolitikker- og strategier.

Endvidere er administrativt vedtaget et værdigrundlag, ledelseskodeks samt administrative politikker og strategier. Disse har til formål at lede organisationen i den retning, der er udstukket både tværpolitisk og fagpolitisk.


 
Med forankring i Direktionsstaben har Strategiforum det overordnede ansvar for arbejdet med strategiplanen. Strategiforum har ad flere omgange givet input til planen og har samlet det endelige oplæg. Derudover har Lederforum og HMU ligesom i 2014 være involveret i tilblivelse af den reviderede strategiplan. Denne brede involvering er et godt grundlag for, at de politiske visioner bliver ført ud i livet. Forud for godkendelse i Kommunalbestyrelsen er oplægget til strategiplanen behandlet i alle stående udvalg.

Download strategiplanen her

Siden er opdateret:
05.07.2016