Kulturelt Forum

Bestyrelse og valg i Kulturelt Forum

Kulturelt Forum består af ni medlemmer og to tilforordnede:

 • Tre medlemmer bliver valgt blandt de professionelle kulturaktører i Tønder Kommune
 • Fire medlemmer valgt blandt øvrige kulturaktører i kommunen
 • To politikere – én valgt af og blandt medlemmerne i Kultur- og Fritidsudvalget i Tønder
 • Kommune og én valgt af og blandt medlemmerne i Børn- og Skoleudvalget
 • To tilforordnede fra Tønder Kommunes kulturinstitutioner - én repræsenterer Tønder
 • Kommunes Biblioteker og én repræsenterer Tønder Kulturskole.

Der bliver derudover valgt tre fælles bestyrelsessuppleanter, som deltager i bestyrelsesmøderne.
Det vil fortsat gælde, at "alle medlemmer af Kulturelt Forum skal varetage de samlede kulturelle interesser i kommunen på tværs af fagområder og grænser samt sikre sammenhæng og udvikling for hele kulturområdet".

Vedtægter for Kulturelt Forum.

Kulturelt Forums bestyrelse

Vil du i kontakt med os, kan du sende en mail til sekretariatet.

Professionelle aktører
Jens Andresen, Museet Holmen (formand)
Knud Erik Jensen, Tønder Festival
Hartvig Dolberg, Musik og Teater Højskolen

Øvrige aktører
Karin Toft, Midtlandets Musik- og Teaterforening (næstformand)
Mogens Gabs, Grænseforeningen
Åse Lene Lysgaard Madsen, Højer Kunst og Kultur forening
Tove Tersbøl, Kulturhuset Emanuel

Suppleanter
Alex Steinbach, Fotohistorisk Museum
Birgitte Thomsen, Arkivsamvirket i Tønder Kommune

Politikere
Poul Erik Kjær, Børn og Skole
(Suppleant for Poul Erik Kjær: Louise Terp, Børn og Skole)

Jens Møller, Kultur og Fritid
(Suppleant for Jens Møller: Rene Andersen, Kultur og Fritid)

Tilforordnede fra Tønder Kommunes kulturinstitutioner
Lotte Leth Sørensen, Tønder Kommunes Biblioteker
Henrik Thaysen Dam, Tønder Kulturskole

Proces for valg af kulturaktørmedlemmer

Der vil blive holdt valg hvert fjerde år, efter at der har været valg til Kommunalbestyrelsen. Det sker i forbindelse med det første repræsentantskabsmøde efter valget til Kommunalbestyrelsen. På valgmødet opskrives de kandidater, der ønsker at stille op til valget, og som tilslutter sig forpligtigelsen for medlemmerne.

Der er to måder hvormed en kandidat kan blive opskrevet:

 1. Kandidaten opskriver sig selv til valg
 2. En anden person opskriver kandidaten. Dette kræver dog, at kandidaten selv ønsker at blive valgt ind.

Alle kulturaktører i Tønder Kommune (professionelle kunstnere, amatører, formidlere og deltagere) har mulighed for at stemme på valgmødet.

Der uddeles stemmesedler efter følgende retningslinjer:

 • Foreninger kan kun vælge én, der kan stemme på foreningens vegne
 • Kulturinstitutioner kan kun vælge én, der kan stemme på institutionens vegne (dog har kommunale kulturinstitutioner ingen stemme)
 • Enkeltaktører/borgere har én personlig stemme. For at afgive din stemme som enkeltaktør/borger, skal du møde personligt op.

Der vil på valgmødet blive gennemgået en detaljeret procedure for, hvordan valget kommer til at foregå, og hvordan man afgiver sin stemme.
De syv kulturaktørmedlemmer og de tre suppleanter, der vælges på mødet, bliver efterfølgende indstillet til endelig udpegning af Kommunalbestyrelsen.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, så er du velkommen til at kontakte Mette Nielsen, Kultur- og Fritidsudvalget på tlf. 74 92 94 11.

Møder og referater i 2016

Torsdag den 21. januar kl. 19.00

Mandag den 14. marts kl. 16.00

Mandag den 30. maj kl. 16.00

Vil du vide, hvad vi har snakket om, så kan du få referat fra møderne ved henvendelse til Mette Nielsen på metnie@toender.dk eller 74 92 94 10.

 

Siden er opdateret:
30.08.2016