Kommunale ejendomme

Tønder Kommune ejer og lejer 204 ejendomme med et samlet areal på 215.000 m2

Ejendomsmassen er opdelt i to kategorier - primære ejendomme, som anvendes til administration, skole, børnehave, pleje m.m. og sekundære ejendomme, som anvendes til kulturelle formål, offentlige toiletter og venteværelser m.m.

Den kommunale ejendomsmasse har et samlet energiforbrug svarende til 50.000.000 kr. årligt fordelt på el, vand og varme.

Der er stor forskellighed i den kommunale ejendomsmasse, men hovedparten af ejendomsmassen er opført i 60’erne og 70’erne. Tønder Kommune ejer dog også ældre ejendomme – hovedsageligt i Tønder by – som er klassificerede som fredede eller bevaringsværdige.

Tønder Kommune varetager den løbende vedligeholdelse af de kommunale ejendomme. Ansvaret for den løbende vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig vedligeholdelse) og tekniske installationer er placeret hos Team Ejendomme. Ansvaret for den indvendige vedligeholdelse er placeret decentralt på de enkelte institutioner, og udføres i samarbejde med Team Ejendomme.

Det samlede budget til vedligeholdelse af klimaskærm og tekniske installationer er ca. 8.500.000 kr.

Tønder Kommune har fjernovervågning af ejendommenes energiforbrug. Fjernovervågning af ejendommenes energiforbrug skal sikre, at der ikke er utilsigtede energiforbrug på de enkelte institutioner og at der hurtigt kan gribes ind hvis, der opstår afvigelser i forbrugsmønsteret. Ligeledes sikres det ved overvågning, at energibudgettet ikke overskrides. Overordnet forventes den centrale energiovervågning at give Tønder Kommune en årlig besparelse på 1 – 2%, svarende til mellem 500.000 kr. til 1.000.000 kr.

Team Ejendomme er indgangen til alt vedrørende de kommunale ejendomme, grunde og grønne arealer ved institutionerne, herunder også køb og salg af ejendomme og grunde. Tønder Kommune modtager årligt omkring 120 henvendelser vedrørende leje, køb eller salg af kommunale ejendomme og grunde.

De har lavet en vagtordning for de kommunale bygninger, så det er muligt, hele døgnet at få kontakt til en medarbejder ved akut opståede problemer som stormskader og store regnskyl.

Login til energistyring

Siden er opdateret:
11.05.2016