Hjælpemidler på valgstederne

Hjælpemidler, der stilles til rådighed på alle afstemningssteder og alle steder i kommunen, hvor der kan brevstemmes

På alle afstemningssteder og på alle de steder i kommunen, hvor man kan brevstemme, stilles der følgende hjælpemidler til rådighed:

  • Sorte filtpenne til brug for afkrydsning af stemmesedlen eller udfyldelse af brevstemmesedlen
  • Standlup med 6-dobbelt forstørrelse, som kan benyttes i forbindelse med afkrydsning af stemmesedlen eller udfyldelse af brevstemmesedlen. Luppen er en ikke-håndholdt model

Derudover er afstemningssted Tønder, Tønder Sport- og Fritidscenter, udstyret med ét stemmerum med et bord, som kan reguleres i højden af vælgeren. Der er også plads til kørestol. Vælgere, der ønsker at benytte dette hjælpemiddel, kan derfor med fordel ansøge om at blive overflyttet til afstemningssted Tønder inden for de gældende frister. Læs mere om valgsteder og overførsel til andet valgsted her.

I perioden for  brevstemmeafgivning fra den 10. oktober til den 17. november er hæve-/sænkebordet placeret i Borgerservice på Tønder Rådhus. Vælgere, der ønsker at gøre brug af dette hjælpemiddel ved brevafstemning, kan derfor brevstemme i Borgerservice på Tønder Rådhus inden for de almindelige åbningstider.

Siden er opdateret:
04.10.2017